نسخه های بروز رسانی

1.1.34.0

1398/05/01

0

  • قابلیت مرجوع نشدن برخی از کالاها
  • قابلیت چاپ کالاها در لیست انبار جهت تولید فایل pdf
  • اتمام پروژه اتوماسیون داخلی
1.1.33.0

1398/04/15

0

  • اضافه شدن فرم انتقال کالا بین انبار
  • تغییر تاریخ به ده کارکتر
  • تغییر پیام یادآوری به اتوماسیون داخلی
1.1.27.0

1397/01/01

41

  • راه اندازی کارت های تخفیف در برنامه