فیلم های آموزشی

مقدمه
دسته بندی : مقدماتی

695

0

نکاتی در مورد برنامه و شروع کار با نرم افزار
دانلود
تعریف شخص جدید و گروه اشخاص
دسته بندی : تعاریف

799

0

تعریف شخص و یا طرف حساب جدید در حسابداری و گروه بندی انها و نحوه ویرایش ، حذف اشخاص
دانلود
کار با جداول ، طرح ها و فیلتر ها
دسته بندی : مقدماتی

695

0

کار با جداول ، جستجو در لیست ها ، طرح ها ، فیلتر ها ، چاپ جداول ، انواع خروجی ها از لیست ها و تعریف کلید میانبر
دانلود
تعریف هزینه و گروه های هزینه
دسته بندی : تعاریف

556

0

تعریف هزینه جدید ، ویرایش ، حذف و ایجاد گروه هزینه
دانلود
تعریف بانک ها
دسته بندی : تعاریف

485

0

آموزش تعریف بانک ها ، ویرایش و حذف آنها
دانلود
تعریف کالا
دسته بندی : تعاریف

533

0

تعریف کالا ی جدید ، ویرایش و حذف آن و تمامی جزئیات مربوط به تعریف کالا اعم از بارکد ، کد فنی ، واحد دوم ، درصد بازاریابی و ...
دانلود
سر فصل ها
دسته بندی : تعاریف

395

0

تمامی سرفصل مورد نیاز بصورت پیش فرض تعریف شده است . جهت تعریف سرفصل جدید این ویدیو را تماشا کنید
دانلود
هزینه و درآمد های فاکتور
دسته بندی : تعاریف

405

0

تعریف و ویرایش هزینه و درآمد های فاکتور مانند کرایه ، تخفیف و ...
دانلود
دفتر تلفن و پیام های یادآوری
دسته بندی : تعاریف

303

0

ثبت مخاطب جدید در دفتر تلفن و ایجاد پیام های یادآوری جهت انجام کار و یا وظیفه ای در زمان خاص برای مدیر سیستم و سایر کاربران
دانلود
تعریف انبار
دسته بندی : تعاریف

383

0

تعریف انبار جهت آن دسته از کاربرانی هست که بصورت فیزیکی چندین انبار دارند و موجودی هر انبار به تفکیک برای آنها حائز اهمیت است.
دانلود